За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

По-важни проекти с участието на Евроинформ:

ПРОГРАМА " Учене през целия живот " 2007-2013

ПРОГРАМА Сократ 2000 – 2006

ПРОГРАМА Леонардо да Винчи 2000 – 2006

ПРОГРАМА ФАР – Образование (1996-2000)

Евроинформ©

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!