За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

DARE: Новото разбиране за уврежданията: предизвикателство за административните служители.
(DARE: Disability Awareness: a New Challenge for Employees)
Проект No 07-LdV/PT07/24/TOI/005

www.dareproject.eu

DARE project

Целта на проекта DARE е да се постигне промяна в разбирането на обществото към проблемите на хората с увреждания и начина им на живот, към възможностите им за професионална реализация.

Екипът на проекта планира разработването на материали за преподаватели във висши учебни заведения и държавни и общински служители. Според експертите тези две групи се нуждаят от ефективна подкрепа под формата на обучение, тъй като те имат огромно въздействие при формирането на общественото отношение.

Обучението е насочено към премахване на стереотипните модели на възприемане на хората с увреждания и провокиране на активно отношение на подкрепа за тях. Преподавателите и служителите ще придобият знания за видовете увреждания, за психологическите последствия, за бариерите пред хората с увреждания и методите за премахването им.

Евроинформ е партньор на Ягелонския университет, Полша.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак

Valid HTML 4.01!