За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Чуждоезиково обучение в професионалното образование и обучение
(Foreign Language Training in Vocational Education and Training Project)
Проект No FLT BG 95.06.01.03

Разработване на курсове по специализиран английски и немски език по няколко професии и въвеждане на разработените курсове, учебни материали и помагала в няколко техникума в България.

Лидер на проекта: CfBT, Великобритания

Евроинформ участва в проекта като подизпълнител с:

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!