За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Проект PETIT: Обучението на родители и компютърните технологии – в подкрепа на новото поколение
(PETIT Project : Parental Education together with IT - Support for the New Generation (PETIT) )
Проект No 134771-RO-GRUNDTVIG-GMP

http://www.srep.ro:800/petit

Проект РETIT си поставя за цел да предложи възможност на родители в неравностойно образователно положение да поемат по-голяма отговорност по отношение на психическото, личностното и поведенческото развитие на своите деца. Разработеното в рамките на проекта обучение и учебни материали ще подобрят техните способности, знания и умения, необходими за изграждането на стабилна семейна среда.

Проектът е предназначен за родители между 20 и 55 г., с пропуски в образованието. Екипът, участващ в разработването на обучението, си поставя две основните цели:

В този проект Евроинформ е партньор на румънското Сдружение за обучение през целия живот SREP.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак

Valid HTML 4.01!