За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Проект TraLSuD: Традиционният начин на живот като модел за устойчиво развитие
(Traditional Lifestyle as a model for Sustainable Development)
Проект No 2012-1-GR1-GRU06-10484 5

http://tralsud.weebly.com

Евроинформ осъществява проект TraLSuD в сътрудничество със свои партньори от Гърция, Литва, Португалия, Румъния и Турция. Целта на участниците е да проучат начините за управление на природните ресурси, които са съхранени във всекидневието или в спомените на възрастните хора, в обичаите, вярванията и традициите. Заснети или записани, тези „бисери” от миналото ще могат да бъдат предадени на следващите поколения, за да служат като модел за управление на ресурсите с цел устойчиво развитие на различни общности.

Така старите знания и мъдростта на поколенията в опазването на природните ресурси, които с времето постепенно се губят, ще получат нов живот, но не като музейни експонати, а като примери за бъдещи практики. Разбира се, не е възможно да се върнем към стария начин на живот, но с възприемането и адаптирането на някои успешни примери бихме могли да подобрим средата, в която живеем и, което не е за пренебрегване, да подобрим диалога между поколенията.

Координатор на проекта е гръцката организация Pontiac-Educational Association of Pontiacs of Prasinada.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак

Valid HTML 4.01!