За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

ELPBVI: Европейско езиково портфолио за хора със зрителни увреждания
ELPBVI Project: European Language Portfolio for the Blind and Visually Impaired
Проект No 225869-CP-1-2005-1-BG-LINGUA-L2

www.elpforblind.eu

ELPBVI Logo


Проектът ELPBVI цели създаването на многоезично Европейско езиково портфолио (ЕЕП) за хора със зрителни увреждания.

Международният екип на проекта планира:


Екипът на ELPBVI счита, че този модел ще помогне на хората със зрителни увреждания да подобрят езиковите си умения и да учат по-пълноценно, защото те ще могат:

Евроинформ е координатор на проекта.

Евроинформ ©

Проекти

 

Euroinform logo
European Language Label logo

Valid HTML 4.01!