За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

LIS: Езици и интеграция чрез пеене
(LIS: Languages and Integration through Singing)
Проект No LLP-2008-GRU-LP-13

www.languagesbysongs.eu

LIS Logo

Целта на проекта LIS е разработването на обучение по италиански, руски и румънски език чрез използването на музика и песни. Този подход ще улесни интеграцията на имигранти, ще подобри техните междукултурни умения, ще подпомогне многоезичието в училищата, ще обогати методиките за преподаване в езиковите центрове.

Обучението е предназначено за преподаватели по италиански, руски и румънски като чужд език. Основни елементи от курса ще бъдат теми, речник, граматика, тестове за самооценка. Всички материали ще са достъпни на страницата на проекта под формата на песни, текстове на песни, видео караоке и т.н.

Евроинформ е партньор на Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa (FENICE), Италия.

Евроинформ©

Проекти

 

Euroinform logo
European Language Label logo

Valid HTML 4.01!