За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Усъвършенстване на професионалното образование и обучение (Upgrading Vocational Education and Trainig Project)
UVET BG 95.06.01.01

Целта на този тригодишен проект, осъществен на национално ниво, е въвеждане на модулното обучение в системата на професионалното образование и обучение в България.

Лидер на проекта: Британски Съвет

Евроинформ участва в проекта като подизпълнител със следните дейности:

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!