За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Office InterActors - Развитие на основни и професионални умения за бизнеса и администрацията чрез онлайн ролеви игри
(Office InterActors - Developing Transferable Basic and Professional Skills for Business and Administration through Internet-based Problem-solving Role-play)
Проект №. 2008-1-RO1-LEO05-00911

Office InterActors-sign www.officeinteractors.eu

Проектът Office InterActors предоставя възможности за:

Office InterActors-  

В курсовете OfficeInterActors участниците работят заедно в ролеви игри по сценарии, които са реалистични и свързани с професиите им. Обучаемите и техните наставници са организирани в групи по страни и се срещат редовно онлайн, за да изпълнят задачите, поставени в сценариите. Ролите и задачите са създадени по такъв начин, че да изискват интензивна групова работа и договаряне вътре в групите и между групите. Участието на хора, работещи в различни браншове на бизнеса, насърчава диалога и уменията за водене на преговори на майчин език, а общуването между участниците в международните групи създава условия за истински интеркултурен бизнес диалог.

Евроинформ е партньор на фондация ЕвроЕд, Румъния

Евроинформ©

Проекти

 

Euroinform logo
European Language Label logo

Valid HTML 4.01!