За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Свържи се с нас
Only Connect Project
Проект No UK/99/1/77137/P161/111.3.a/FPI

“Свържи се с нас” предлага новаторски и гъвкав подход за работещите в сферата на обучението на младите хора и професионалното ориентиране. Той им осигурява практически стратегии, които да прилагат при работата си с проблемни групи учащи. Всеки преподавател може да се запознае с:

“Свържи се с нас” помага на младите хора да посрещнат предизвикателствата на живота, като предлага идеи за придобиване на изключително важни социални умения.

Евроинформ е партньор на North London Colleges European Network, Великобритания.

Евроинформ ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!