За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

PRECISE: Развитие на компетенциите по английски език на преподаватели по информационни и комуникационни технологии
(PRECISE Project: Development of IT Teachers’ English Language Competencies)
Проект No LLP-LdV-TOI-2007-HU-013

www.precise-project.eu

PRECISE Logo

Целта на проекта PRECISE е създаването на онлайн курс по английски за преподаватели по информационни и комуникационни технологии. Основен акцент на обучението е развитието на езикови умения, без които е невъзможно учителите да се развиват професионално.

В рамките на този проект се разработва и онлайн курс за преподаватели, които желаят да се запознаят с възможностите на дистанционното обучение, на методите за самооценка, на електронното портфолио, на съвместното учене и работата с онлайн групи и т.н.

Целевите групи на проекта са:

Евроинформ е партньор на колежа SZAMALK, Унгария.

Евроинформ©

Проекти

 

Euroinform logo
European Language Label logo

Valid HTML 4.01!