За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

ПроектиМултимедиен онлайн курс по английски език за възрастни в областта на информационните технологии
ITEM: IT English Multimedia Online Training Course for Adults
Проект No 114318 - CP - 1 - 2004 - 1 - HU - GRUNDTVIG-G1

www.item-project.hu

ITEM Първият онлайн мултимедиен курс по английски език в областта на информационните технологии е предназначен за компютърни специалисти и преподаватели по английски език. Основната концепция, залегнала при създаването на курса, е обучението да бъде лесно и забавно чрез използването на мултимедийни елементи като видеофилми, игри и т.н.

Евроинформ е партньор на унгарския учебен център Innovational Vocational and Retraining Educational Centre of Public Utility.

Евроинформ©

Проекти

 

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак

Valid HTML 4.01!