За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Be My Guest: Руски език за европейски хотелиери
(Be My Guest: Russian for European Hospitality)
Проект No 135699-LLP-1-2007-1-BG-KA2-KA2MP

http://www.russianonline.eu

BMG Logo

Be My Guest е проект, който цели разработване на основен онлайн курс по руски език.

Авторите вземат под внимание важността на руския като език на глобалната комуникация, както и нарасналия брой на хората в Европа, които говорят руски като роден или втори език. В същото време авторите се стремят да представят и възможностите за по-успешно общуване и по-добро междукултурно разбирателство между гражданите на Европа чрез ученето на руски.

Курсът е предназначен за:

Be My Guest е курс за всеки, който иска за кратко време да се научи да общува на руски език в типични ситуации, свързани с престой в хотел, посещение на нов град, запознаване с нови хора.

Be My Guest предлага на изучаващите руски език:

Курсът се състои от четири части:

Евроинформ е координатор на проекта.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!