За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

UEmploy: Консултантски услуги за интегрирана заетост
Проект № 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP

http://www.uemploy.eu

UEmploy_Logo


Проектът UEmploy обединява опита на седем партньорски организации от Румъния, България, Унгария, Финландия и Ирландия в разработването и въвеждането в практиката на консултантски модел, насочен към постигане на ефективна трудова заетост на европейските граждани с различни увреждания.

Целта на проекта е да се разработят услуги и решения в помощ на хората с увреждания и на работодателите. Много фирми вече са възприели интегрираната заетост като ефективна стратегия, която води до повишаване на производителността и в същото време отговаря на целите на корпоративната социална отговорност. Повечето работодатели обаче все още нямат практически опит в наемането на хора с увреждания. Ето защо е необходимо активно взаимодействие с тях, за да се противодейства на стереотипите и дискриминацията и се представят предимствата от използването на уменията и способностите на работниците с увреждания.

Консултантският инструментариум, разработен от международния екип, ще включва списъци за проверка и други помощни материали за описване на специфичните професионални компетенции, на работния процес на конкретно работно място, за идентифициране на потенциалните проблеми, на пречките в окръжаващата среда и за разработване на препоръки за работодателите.

Във всяка от страните, участващи в проекта, ще бъдат обучени по 4-5 консултанта. Те ще започнат изграждането на мрежа, чиято задача е да създава динамични връзки с бизнеса и публичните органи и по този начин да осигури устойчивост на новата услуга.

В този проект Евроинформ е партньор на румънската организация ЕuroEd.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!