За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Слушай и докосвай: основен курс по английски език за хора със зрителни увреждания
Listen and Touch Project 99969-CP-1-2002-BG-LINGUA-L2

http://www.listenandtouchproject.org

Лого на "Listen and Touch"
Този проект отговаря на нуждите на хората с увредено зрение от чуждоезиково обучение и преди всичко от изучаване на английски език.


Екипът на проекта разработи:


Европейски езиков знак
   През декември 2004 проектът бе награден с Европейски
   езиков знак за иновационния подход в преподаването и
   изучаването на чужди езици.Lingo   През 2005 г. проучването на Европейската комисия “Линго”
   отбеляза " Слушай и докосвай " като една от най-добрите
   Европейски практики, мотивиращи изучаването на чужди
   езици.


Silver AWARD

  През 2007 г. проектът беше избран сред 70 езикови проекта
  и получи Сребърна награда за учене през целия живот.


 

Евроинформ е инициатор и координатор на проекта.

Евроинформ©

Към ПРОЕКТИПроекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!