За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Език в движение: Eлектронен календар за насърчаване на езиковото обучение
Проект LANGO № 519242-LLP-1-2011-1-BG-KA2-KA2MP

http://www.lango.eu

Език в движение: Eлектронен календар за насърчаване на езиковото обучение

Проект LANGO обединява партньори от България, Кипър, Ирландия и Малта с цел изследване на възможностите, предлагани от новите информационни и комуникационни технологии, за насърчаване на езиковото обучение. Стремежът на експертите от участващите институции е да разработят иновативен инструмент за електронно обучение, който да мотивира изучаващите български, малтийски, руски и гръцки език.

Целта на проекта е да се предоставят мини-уроци, които изискват малко усилия от страна на обучаващи се и са лесни за усвояване. Потребителите на LANGO могат да изучават езика буквално в движение, по всяко време и навсякъде, като използват гъвкави електронни платформи (уеб базирани и IPhone). Освен това част от мотивиращите учебни дейности ще бъдат достъпни посредством приложения във фейсбук.

Крайният продукт на проекта е календар LANGO, включващ 365 кратки езикови уроци на четирите целеви езика. С тяхна помощ обучаващите ще могат да поддържат и доразвиват езиковите си умения като отделят всеки ден от годината само по 10 минути.

Проектът е насочен към участници в европейска мобилност за обучение и работа, имигранти, както и хора, желаещи да развиват езиковите си умения на някой от изброените езици по лични причини - културен интерес, приятели, бизнес контакти и др.

В този проект Евроинформ е координатор на този проект.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!