За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Проект Глодис: Разпространение на метода Глотодрама
Glodiss Project : Glottodrama: Dissemination of results
Проект №. 505098-LLP-1-2009-1-IT-KA2-KA2AM

http://www.glottodrama.eu

LOGO-GLOTTORAMA

Глодис е проект, който се изпълнява по Програмата за учене през целия живот. Проектът се координира от италианската издателска къща “Новакултур” и целта му е да се тества и разпространи методът Глотодрама за преподаване на италиански като чужд или втори език.

Какво представлява Глотодрама?

Глотодрама е новаторската методика за преподаване на чужди езици, която интегрира конвенционалния комуникативен подход с динамиката на приложните техники на театралното изкуство. Методиката е разработена в рамките на Проект Глотодрама (2007-2008) с подкрепата на Програмата за учене през целия живот.

Методът Глотодрама предвижда създаването на курсове по италиански на базата на лабораторни приложения в клас на театрални изпълнения, провеждани на чуждия език под ръководството на двама преподаватели - единия по езика, а втория по театрално майсторство. Програмата на курса, след първоначалната фаза на лабораторни дейности, изисква реализирането на сценарий или пиеса на сцена. Текстовият материал се проучва от учениците – актьори, във всички негови измерения (лингвистично, културно и драматично съдържание) под ръководството на преподавателите - режисьори, и актьорските изпълнения представляват не само главна цел и дидактическо съдържание, но и краен резултат.

Теоретична рамка

Това е един интердисциплинарен дидактичен метод, при който в процеса на овладяването на чужд език еднакво важни са и когнитивните, и поведенческите аспекти. Разнообразните преподавателски дисциплини - лингвистични и театрални, се обединяват в името на общата цел за постигане на ефективни комуникативни умения.

Методът се насочва към силното лично и емоционално участие и прави връзка с емоционалния подход към актьорското обучение (системата на Станиславски и метода на Страсбърг от „Актърс студио”).

Друг възприет принцип е акцентът върху комуникативния текст като единствено общо средство за комуникация, което намира своята реализация в сценария.

Психолингвистични и образователни цели

Общи приложения на резултатите от проекта

Методът Глотодрама може да се приложи за преподаване на всички езици на всички нива и допринася за насърчаване на многоезичието.

Евроинформ е партньор на издателска къща “Новакултур”.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!