За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Включване на хората с увреждания на пазара на труда
IDOL: Inclusion of Disabled in Open Labour Market
Проект No PL603/B/F/PP 174 072/

http://www.idol-project.org

Обучението, разработено в рамките на проекта, улеснява младите хора с увреждания в процеса на търсене на работа. Материалите позволяват на обучаемите да придобият основни умения за подготовка на документи, явяване на интервю, работа с компютър, ползване на информационни източници и др.

Важна част от обучението е предназначено и за родителите на младежите. Материалите ги насочват как да подкрепят изграждането на самостоятелност у децата си и да избегнат прекомерните грижи, които ги лишават от инициатива.

Евроинформ е партньор на Ягелонския университет, Полша.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак

Valid HTML 4.01!