За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Динокрокодилите пътуват до Балканите - трансфер на иновативна методология за ранно чуждоезиково обучение
(Dinocrocs Travel to the Balkans - transfer of innovative methodology for teaching young learners)
Проект No LLP-LdV-TOI-2007-BG-166013

www.hocus-lotus.edu

Dinocrocs Logo

Екипът на „Динокрокодилите пътуват до Балканите” ще адаптира и приложи иновационната методология за преподаване, разработена в проекта Приключенията на Хокус и Лотус („The Adventures of Hocus and Lotus”) на Римския университет „La Sapienza”. Методологията и атрактивните учебни материали са създадени за преподаване на чужди езици на малки деца във възрастовата група между три и осем години.

За тях ученето на чужд език се превръща във вълнуващо преживяване заедно с Хокус и Лотус, две фантастични животни – наполовина динозаври, наполовина крокодили. Историите, разказани в жизнерадостни песни, са методът, чрез който децата учат чуждия език, а разбирането се улеснява от използването на театрални техники. Имитирането на непохватните динокрокодили, пеенето и разказването с тях, позволява на децата да изживеят същите емоции като Хокус и Лотус и да усвоят основите на чуждия език. Динокрокодилите говорят само на чужд език, но по време на играта децата ги разбират и усвояват без превод.

Моделът „Динокрокодили” за обучение на преподаватели ще бъде приложен в България, Румъния и Турция в детски градини и основни училища. Прилагането му позволява чуждите езици да бъдат преподавани успешно и от учители с обща квалификация, дори ако не знаят съответния език. За учителите е необходимо единствено да преминат кратък курс на обучение, като им се предоставя пълно ръководство (книга и DVD), което ги ориентира в процеса на учене и преподаване.

Евроинформ е партньор на „Едюкейшънъл програмс консулт - ЕРС” , България.

Евроинформ ©

Проекти

 

Euroinform logo
European Language Label logo

Valid HTML 4.01!