За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Чети - Това е лесно!
Популяризиране на българския и гръцкия език сред европейци, ползващи писменост на базата на латинската азбука
(Read it Easy Project)
Проект No 17003-CP-1-2004 - 1-BG LINGUA-L1

http://www.readiteasy.org

Лого на Read it Easy! Проектът популяризира кирилицата и гръцката азбука като подчертава, че по-различната писменост не може да бъде пречка в езиковото обучение и демонстрира, че изучаването на новата азбука може да бъде забавно и лесно.


Евроинформ е инициатор и координатор на проекта.

 


Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!