За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език  English

Проекти

Полиция и фенове заедно срещу футболното хулиганство
(Police and Fans Together Against Hooliganism in Football Project)
Проект No 113975-CP-1-2004-1-BG-GRUNDTVIG-G1

http://www.paftah.net

Paftah

Проектът допринася за подобряване на допълващото специализирано обучение за стюарди, охранители и полицейски служители.

Основният акцент на обучението е превенцията на безредици по време на футболни мачове и други събития с участието на големи младежки групи, работа с фен-клубовете, формиране на позитивна нагласа на феновете към състезанието и противниковия отбор.

Евроинформ е инициатор и координатор на проекта.

Евроинформ©

Проекти

 

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!