За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Европейски учител
European Trainer Project
Проект No PP 112 504

http://www.culturetrainer.com


Европейски учител e интеркултурно онлайн обучение в помощ на преподаватели в учебни центрове на големи предприятия. То улеснява протичането на учебния процес, тъй като в тези центрове обикновено се обучават работници – емигранти. Именно културните различия често са причина учебните занятия да не постигнат своята цел.

Другото предназначение на разработените материали е да се предложи обучение за работници и служители на фирми, командировани на работа в чужбина.

Евроинформ е партньор на Volkswagen Coaching GmbH, Германия.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!