За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

ПроектиВъвеждане на образец за професионална автобиография по модела на Европейския съюз при наемането на персонал в хотелиерския сектор
Introducing European Union Model of CV in Hoteliers Branch Recruitment Practice
Проект No GRU-2/21/2003-2004

Чрез проекта моделът на европейската автобиография се популяризира в практиката на наемане на служители в хотелиерския бранш (както и в други сектори). Той е полезен както за работодателите, така и за кандидатите за работа. Образецът позволява да се предоставя стандартизирана информация и да се постигне по-голяма прозрачност на квалификациите и компетенциите. Освен това формата е удобна за попълване от подаващите документи и за разглеждане от вземащите решение.

Най-актуалният образец на европейската автобиография може да бъде намерен в електронен вариант на:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp

През 2004 терминът европейска автобиография бе заменен с Europass автобиография.

Евроинформ е инициатор и координатор на проекта.

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!