За нас

Преводи

Проекти

Партньори

Клиенти

Контакти

Български Език   English

Проекти

Професионално развитие на учителите
(Teachers Career Path Project)
Проект No TCP BG 95.06.01.02

Проектът, осъществен на национално ниво, подпомогна учителите в процеса на преподаване, особено в проблемни класове. Неговата основна цел е въвеждането на методика за преподаване, която поставя ученика в центъра на процеса на обучение.

Лидер на проекта: FAS Int., Ирландия

Евроинформ участва в проекта като подизпълнител със следните дейности:

Евроинформ©

Проекти

 

Лого на Евроинформ
Европейски езиков знак
Valid HTML 4.01!